Booking Selection completed

27/04-2017

The Booking Board has reached their decision between 214 applications. Selected artists have already received a confirmation email and the rest of applicants are about to be contacted.

 

The Listening/Booking Board was selected due to their knowledge and involvement in the music business and songwriting community. This year the board has been composed by Jens Jepsen (Composer/Spillestedsleder af Klaverfabrikken Live, Hillerød), Sara Futtrup (Booker/Kulturmedarbejder Kulturstationen Vanløse/Sangskriver), Zilla Raun (Sangskriver), Carlos Ochoa (Songwriter/Festival Board Member) and Martin Praetorius (Songwriter/Sound Engineer).

 

With a festival providing only 40 featuring artists spots this year, there are a lot of great songwriters that unfortunately were not included. We sincerely hope that all songwriters will use their time to come and visit to support the festival and enjoy their fellow songwriter performances. And hopefully submit an application again next year.

 

Best Regards on behalf of the festival
Benjamin Aggerbæk


Generalforsamling / Generel Assembly – Sunday April 23rd, Råhuset

09/04-2017

Dear Members of Copenhagen Songwriters Festival Forening,

 

We call for the yearly Generel Assembly for the Copenhagen Songwriters Festival Forening on Sunday April 23rd at 13.00 at Råhuset, Onkel Danny’s Plads 7, 1711 Kbh. V.

 

We don’t have paid memberships anymore, so the definition of a member of the forening and who is able to vote is described in the forening bylaws:

 

“Som støttemedlem kan optages enhver, som har interesse for foreningens arbejde. Som fuldgyldigt medlem med stemmeret på generalforsamlingen optages enhver, som har deltaget i planlægning og afvikling af minimum 2 festivaler eller har været støttemedlem i 2 år. “

(English summary: You either need to have been a part of the planning or a part of running the festival in minimum 2 years)

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling (Agenda for GA):

1.- Valg af dirigent og referent
2.- Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens �virksomhed i det forløbne år.
3.- Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4.- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
5.- Fastsættelse af kontingent.
6.- Indkomne forslag. (Everyone can send suggestions for the forening until 8 days before the general forsamling)
7.- Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen.
8.- Valg af Kritiske Revisorer
9.- Evt.

We, the board, hope to see as many of you as posible to this years general assembly.

 

Best regards / Med venlig hilsen
Benjamin Aggerbæk, Chairman


APPLICATIONS DATES OPEN UNTIL 15th March

07/01-2017

Submit your application at:  csf.dk/booking-form

Selected Artists will be notified by 23rd April.